DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ

Diğer Gümrük Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiler...

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,(Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,Birlik tastikinin alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

NEDEN ŞAHİN GRUP?

Sorulara verilecek cevaplar.
Sorulara verilecek cevaplar.
Sorulara verilecek cevaplar.