HİZMETLERİMİZ

DESTEK HİZMETLERİ

Destek Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiler...

Müşteri ve/veya Gümrük İdarelerince talep edilmesi halinde aşağıda yer alan Belge temin hizmetleri de Şirketimizce verilmektedir.

 • Bakım Onarım Belgesi alınması
 • İthal Lisansı alınması
 • Kontrol Belgesi alınması
 • Gözetim Belgesi alınması
 • TSE , Kimyahane raporları alınması
 • Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
 • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
 • Marka ve isim tescil işlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
 • PTT Onay Belgesi işlemleri
 • Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
 • Onaylanmış kişi statü Belgesi
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi
 • Bağlayıcı Tarife
 • Bağlayıcı Menşe

NEDEN ŞAHİN GRUP?

Sorulara verilecek cevaplar.
Sorulara verilecek cevaplar.
Sorulara verilecek cevaplar.